DELA

Lagtingsåret öppnas den 7 november

Måndagen den 7 november öppnas lagtingsåret. Dagen inleds med ett plenum klockan 10 när talman och två vice talmän väljs.

Dagen fortsätter med en gudstjänst i S:t Görans kyrkan klockan 12 och ett nytt plenum klockan 13 när landshövding Peter Lindbäck förklarar lagtinget öppnat. Klockan 15 hålls ytterligare ett plenum, då ska lagtinget välja medlemmar och ersättare för Ålands delegation i Nordiska rådet. Lagtinget ska också utse en ny ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet samt en ersättare till självstyrelsepolitiska nämnden, eftersom Annette Bergbo (HI) förlorat sina platser när hon faller ur lagtinget när Alfons Röblom (HI) återtar sin ordinarie plats i lagtinget efter att han avgått som minister. (eh)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp