DELA

Lagtinget sa ja till tilläggsbudget

Lagtinget har godkänt den första tilläggsbudgeten för 2010. I den ingår 1,2 miljoner för att ta hand om asfaltmassor. Massorna med med höga halter stenkolstjära skall transporteras till fastlandet.
Finansutskottsmedlemmen Danne Sundmans (OB) kampanj för att i stället satsa på en lokal deponi fick inte tillräckligt med stöd. Sju ledamöter stödde hans reservation.
Den första tilläggsbudgeten balanserar på ett netto på drygt 5,5 miljoner euro. I och med godkännandet har totalt 303,9 miljoner budgeterats för 2010. (pd)