DELA

Lagtinget röstade om fastighetsskatt

Bert Häggbloms (Ob) lagmotion om ändring av fastighetsskattelagen debatterades i lagtinget i går. Han föreslår att man inte ska behöva betala skatt för en fastighet på mark som inte är tomtmark, på den del marken överstiger en hektar.

Häggblom lämnade in motionen i september som svar på att Ålandsdelegationen och Högsta domstolen förkastat lagtingets lagförslag om ändring av fastighetsskattelagen.

Finans- och näringsutskottet föreslog i sitt betänkande att förkasta Häggbloms motion och att lagtinget skulle uppmana landskapsregeringen att komma med ett nytt lagförslag så snabbt som möjligt.

Bert Häggblom begärde en omröstning, som slutade 15-10 till fördel för utskottets betänkande. Fem ledamöter var borta från omröstningen: Viveka Eriksson (Lib) och Britt Lundberg (C) missade plenumet, medan Johan Ehn (MSÅ), Roger Nordlund (C) och Jörgen Pettersson (C) bara saknades vid omröstningen. (ff)