DELA

Lagtinget klubbade medieavgiftslag

Lagtinget har godkänt lagförslaget om en medieavgift som ska ersätta tv-licensen.

Från och med skatteåret 2021 ska medieavgiften på 110 euro betalas av alla skattskyldiga ålänningar som fyllt 18 år och har en inkomst som i statsbeskattningen överstiger 14 000 euro. Skatten debiteras i samband med inkomstbeskattningen.

Lagen motiveras med att den nuvarande lagstiftningen är föråldrad. Tv:n är inte längre central i de åländska hushållen när allt fler konsumerar medier på nätet.

Intäkterna från tv-licenserna och den kommande medieavgifterna finansierar Ålands Radio och Tvs public serviceverksamhet. (pd)