DELA

Lagtinget har uppehåll till mars

Lagtinget tar nu uppehåll till den 1 mars. Då ledamöterna återvänder till plenisalen kommer de bland annat att arbeta med årets första tilläggsbudget samt ett lagförslag om gymnasialstadiereformen.
Utskotten sammanträder vid behov även under uppehållet. (ak)