DELA

Lagtinget gav talerätten grönt ljus

LAGTINGET. Med 20 röster för och fem emot godkände lagtinget i dag den ändring av självstyrelselagen som rör Ålands talerätt i EG-domstolen.
Obunden samling och Ålands framtid röstade mot förslaget, Liberaler, Frisinnad samverkan, Socialdemokrater och Centern för. Fem ledamöter var frånvarande. (ak)