DELA

Lägre tak krav på seglarhus

Mariehamns seglarförening kan bygga till i Alexandersparken i Östra hamnen om den planerade takhöjden sänks och bodarna väster om den tilltänkta nybyggnaden flyttas.
Det anser stadsstyrelsen i sitt direktiv till byggnadsinspektionen. Stadsstyrelsen, som har varit på syn på platsen, anser också att det finns skäl att överväga en ny lösning för sophanteringen.
Då seglarföreningens ansökan om bygglov lämnades in begärde byggnadsinspektionen ett utlåtande från staden eftersom planering av området pågår. Stadsarkitektkansliet har i sitt utlåtande inte förordat bygglovet med motiveringen att förändringen är så stor att den kräver en stadsplaneprocess. (tt-s)