DELA

Lägre hastighet på Narmovägen

Sträckan med hastighetsbegränsningen 50 km/h på Narmovägen i Jomala Överby förlängs med cirka 900 meter söderut, har landskapsregeringen beslutat.
Motiveringen är att delar av sträckan har planlagts och området efter utbyggnad har en karaktär av tätbebyggelse.
Beslutet, som gäller från 1 september, fattades av infrastrukturminister Veronica Thörnroos med trafikingenjör Björn Ekblom som föredragande.