DELA

Lagen ändras för Medisstöd

En ändring i landskapslagen om medborgarinstitut trädde i kraft vid månadsskiftet.

För åren 2018-2020 tilldelas kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för Medborgarinstitutet. Stödet betalas till kommunerna i procentuell andel i förhållande till deras invånarantal. (pd)