DELA

Lagar om arvsmassa inte på Ålands bord

Lagstiftning angående människans genom och biobanklagstiftningen tillhör rikets lagstiftningsbehörighet.

Det konstaterar regeringen i ett utlåtande.
Social- och hälsovårdsministeriet har i ett brev inkommet den 1 augusti lyft fram frågan om Ålands landskapsregerings uppfattning om huruvida lagstiftning som gäller människans genom ska höra till landskapets eller rikets lagstiftningsbehörighet.

Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener och lagstiftning som gäller människans genom och biobanklagstiftningen är inte omnämnd i förteckningarna över landskapets och rikets lagstiftningsområden i självstyrelselagen. Därav behovet att reda ut på vems bord det ligger.

– Ålands landskapsregering anser att lagstiftningen angående människans genom och biobanklagstiftningen tillhör rikets lagstiftningsbehörighet, skriver man i ett utlåtande. (hh)