DELA

Lag om skatt förtydligades

Lagen som ska förhindra att markägare drabbas av en ny och oskäligt hög fastighetsskatt har nu klubbats.

Lagförslaget bordlades i lagtinget i måndags eftersom man såg en risk för att det kunde stoppas i en närmare granskning om ordet ”kan” i lagtexten tolkas som stridande mot grundlagens likabehandlingsprincip.

Finans- och näringsutskottets ordförande Petri Carlsson (MSÅ) har sedan dess konsulterat fem olika jurister som samtliga kommit fram till att lagen håller.

Däremot ville Carlsson att man inför ett förtydligande i texten som innebär att det inte råder några tvivel om att en kommun bör bevilja befrielse från fastighetsskatten om det visar sig att någon efter prövning har rätt till det. Det förslaget gick hela lagtinget med på. (tt-s)