DELA

Lag om lån till lantbrukare snart i kraft

Landskapsregeringen beslutade under sitt plenum på onsdagen att landskapslagen om likviditetslån för lantbruksföretagare ska träda i kraft den 14 december. Lagen träder i kraft trots att resultatet presidentens behörighetskontroll ännu inte har meddelats.

Minister Mats Perämaa säger att förfarandet är möjligt eftersom det är fråga om budgetlagstiftning och att frågan därför tydligt hör till landskapets behörighet. (dh)