DELA

Lag kräver läkarintyg för all fartygspersonal

Från och med årsskiftet skall alla som jobbar på fartyg enligt lag kunna visa upp ett läkarintyg på att de är friska.
President Tarja Halonen stadfäster lagen i dag.
Den nya lagen som från den 1 januari förutsätter att all fartygspersonal skall ha giltigt läkarintyg gäller på alla åländska och finländska fartyg. De redare som arbetar ombord skall också ha samma intyg.
De enda som inte behöver intyget är de som bara är ombord då fartyget ligger stilla i hamn, de som är tillfälligt ombord för utföra till exempel ett servicejobb och de som är gästande artister.

Främja säkerheten
Lagen, som har tagits fram i samarbete med rederierna, godkändes av regeringen i går. Målet med att lyfta upp kravet på hälsa på lagnivå är att främja säkerheten inom sjöfarten. Många rederier frågar redan i dag efter läkarintyg av dem som skall mönstra på.
Det blir redarnas skyldighet att från och med nyår se till att alla anställda har ett giltigt läkarintyg som är utställt för fartygspersonal. Tillstånd för undantagsfall kan beviljas men också de uteslutande av läkare.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax