DELA

Kyrksundens kanal behöver rensas upp

SUND. Östra kyrksundet och Västra kyrksundet i Sund förbinds av en kanal. Men skicket är inte det bästa. Kommunstyrelsen tog upp ärendet på sitt möte i måndags, men remitterade det till byggnadstekniska nämnden.
– Vi hoppas att nämnden sammankallar till ett informationsmöte för fiskelag, privata vattenägare och andra berörda, säger styrelsens ordförande Christer ”Krille” Mattsson.
Det är framför allt fiskelaget som har efterlyst en förbättring av kanalen.
– De vill att den öppnas upp och rensas, i dag finns vass och slam där. Det skulle göra cirkulationen bättre, säger Mattsson.
Sunden har också förbindelser söderut mot Slottssundet som mynnar ut i Lumparn.
– Det har gjorts åtgärder tidigare för att förbättra vattenkvaliteten. Men mer kan göras och man måste också få kontroll på skillnaden mellan salt och sött vatten. (mt)