DELA

Kyrkorådets svar till domstolen

Beslutet strider inte mot stadgarna och kyrkorådet har använt sin prövningsrätt och följt tidigare praxis.
Det skriver Jomala församlings kyrkoråd i sitt utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av Joe Brandts överklagande som rör utdelningen av medel ur Ingeborg Androsoffs fond till den nyöppnade demensavdelningen i De gamlas hem.
Klagan går ut på att kyrkorådet inte följt stadgarna för fonden när beslutet fattades. (ao)