DELA

Kyrkor fick stöd för renoveringar

Flera församlingar på Åland har erhållit stöd från Kyrkostyrelsen för ombyggnader av kyrkor och församlingshem.
Ålands södra skärgårdsförsamling har fått bidrag för att måla fönster och portar på sina tre kyrkor och för att tjära Föglö kyrkas tak samt reparera raserad mur vid Föglö kyrka, 147.200 euro.
Sund-Vårdö församling, för fasad och takmålning av Vårdö prästgård och församlingshem, 10.100 euro.
Sund-Vårdö församling, för att förnya klockringningsutrustning i Sund och Vårdö kyrkor, 17.200 euro.
Sund-Vårdö församling, för målning av Sunds kyrkas fönster, 11.700 euro.
Sund-Vårdö församling, för renovering av Sunds församlingshem, 31.200 euro.
Hammarlands församling, för förnyande av värmesystem i kyrkan, församlingshemmet och prästgården, 65.300 euro.
Brändö-Kumlinge församling för förnyande av värmesystem i S:t Anna kyrka i Kumlinge, 36.100 euro.
Uppgifterna kommer från Kyrklig tidningstjänst. (ka-f)