DELA

Kyrkoherdetjänster tillsatta i Brändö-Kumlinge och Saltvik

Domkapitlet har bestämt att förordna pastor Roger Syrén till att sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling från 1 september i år till sista januari 2015.
Domkapitlet har också förordnat pastor Jouni Sinisalo till att sköta kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling under samma tid. (ml)