DELA

Kyrkoherde fick förnyad tjänst

Bertil Erickson, tf kyrkoherde i Brändö-Kumlinge församling, har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling från 1 juni till 31 juli.. Åt honom har också en fullmakt på kaplanstjänsten i Jomala församling från 1 augusti utfärdats.
Mårten Andersson, kyrkoherde i Eckerö församling, har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling från 1 juni till 31 oktober.