DELA

Kyrkligt sex-seminarium hålls i höst i Mariehamn

Många församlingsanställda ämnar delta i kyrkans seminariedagar om att förebygga sexuella övergrepp. Seminarier ordnas denna vecka i Helsingfors och Vasa, och på hösten i Mariehamn.

Det meddelar Kyrklig tidningstjänst.

Under seminarierna går man igenom ett handlingsprogram för bemötande av sexuella övergrepp som gjorts av Borgå domkapitel.

– Det stora intresset visar, att det är ett aktuellt ämne som anställda tar på allvar och att många vill bekanta sig med handlingsprogrammet, säger Maria Sten, sakkunnig i vuxenfrågor vid kyrkostyrelsen, som arrangerar seminarierna.

Handlingsprogrammet presenteras av biskop Björn Vikström. (ka-f)