DELA

Kvinnors löner halkar ännu efter

Den offentliga sektorn på Åland har långt ifrån lika löner mellan könen.
Åsub, som har tittat närmare på sektorns lönelistor för 2012, konstaterar att skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittslön var stor. En kvinna anställd av staten får knappt 81 procent av männens lön. Motsvarande procent inom landskapet och kommunerna är 82 respektive 87 procent.
De statligt anställda hade 2012 den högsta genomsnittliga månadslönen inom den offentliga sektorn på Åland. En ordinarie heltidsanställd tjänade i snitt 3.429 euro i månaden hos staten, 3.423 euro hos landskapet och 2.960 euro i kommunerna.
De statligt anställda på Åland fick mest övertidsersättning och andra lönetillägg medan den minsta skillnaden mellan ordinarie och total lön fanns bland de kommunalt anställda. De statligt anställdas löner ökade också mest, 6,3 procent genomfört med landskapets 4 procent och kommunernas 0,9.
2.953 personer jobbade i fjol inom den offentliga sektorn på Åland. Av dem var 1.458 landskapsanställda, 1.330 kommunalt anställda och 165 statligt anställda. (tt-s)