DELA

Kvinnor i majoritet bland äldre studenter

Kvinnor studerar hälsovård och sociala ämnen, medan männen inriktar sig på tekniska ämnen. Det visar en rapport från Åsub som har kartlagt utbildning efter grundskolan på Åland.

Drygt 1.800 personer studerar vid de åländska läroinrättningarna hösten 2012. Av dem går närmare 460 allmänbildande gymnasieutbildning och drygt 770 grundläggande yrkesutbildning. Drygt 800 är kvinnor och 1.000 män.
Könsfördelningen är relativt jämn mellan skolorna, men skiljer sig mycket mellan programmen. Hälso- och socialvårdsutbildningarna lockar nästan uteslutande kvinnliga studerande, medan de tekniska programmen har en klar manlig majoritet.
Det finns också en könsfördelning beroende på i vilken ålder de studerande är. Andelen kvinnor i de högre åldersklasserna är betydligt större än i de lägre, visar rapporten. (ck)