DELA

Kvinnor fick pengar

Stadsstyrelsen godkände på sitt senaste möte från kommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken. Anhållan gällde 2 000 euro för en utbildning för kvinnliga förtroendevalda om styrelsearbete i aktiebolag.

På samma möte avslutade stadsstyrelsen behandlingen av två motioner genom att anteckna tjänstemännens beredning som tillräckliga åtgärder. Det gällde motionen om utvärdering av arbetet mot risk- och missbruk samt motionen om mer samarbete med tredje sektorn. (eh)