DELA

Kvinnokommitté fortsätter i två år

Mariehamnskommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken fortsätter sitt uppdrag. Stadsstyrelsen beslöt i går att förlänga uppdraget till mandatperiodens slut 2019.

Anna Holmström (C) blir ny ordförande. Övriga ordinarie medlemmar är vice ordförande Nina Lindfors (MSÅ), Pernilla Söderlund (Lib), Carl-Gustaf Flink och Tony Wikström (S). (tt-s).