DELA

Kvinnokommitté vill ha mera tid

Stadsstyrelsen tillsatte i april 2014 en kommitté som bland annat fick i uppdrag att skapa ett nätverk för stadens kvinnliga politiker. Nu har kommittén lämnat sin slutrapport men hoppas på en förlängning till slutet av 2017.

– Kommittén vill under perioden 2015–2019 uppmärksamgöra och utbilda politikerkåren om samhällsstrukturer som innebär att kvinnor och män har olika förutsättningar i samhället beroende på kön, lyder motiveringen.

Stadsstyrelsen tar ställning till frågan på torsdag. Om uppdraget förlängs måste stadsstyrelsen välja nya medlemmar för att sammansättningen ska motsvara valresultatet 2015. (tt-s)