DELA

Kvarts miljon extra för Föglöskola

Det behövs 250 000 euro mer än budgeterat för att kunna genomföra grundrenovering och om- och tillbyggnad av Föglö grundskola.

Det konstaterar byggnads- och tekniska nämnden efter att ha synat de två anbud som kommit in. Den uppskattade totalkostnaden är nu 704 000 euro.

Nämnden beslöt anhålla om tilläggsanslag och frågan går vidare till kommunstyrelsen. (ms)