DELA

Kvällsöppet på Kastelholms slott

Fredagen den 27 augusti ordnas det visning på kvällen av Kastelholms slott för deltagare i evenemanget Energidag på Åland.
Det är Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin i Sverige som ordnar energidagen.
På fredagskvällen ska de ha en festmiddag på Jan Karlsgårdens värdshus för ett 80-tal personer. Men före det besöker gästerna slottet, där det eventuellt också serveras förfriskningar.
Landskapsregeringen har gett klartecken för slottsarrangemanget under förutsättning att arrangören:
n planerar och förverkligar evenemanget i nära samarbete med museibyråns personal
n bokar två stycken guider så att besökarna, i enlighet med normen, kan delas i två grupper á 40 personer
n ordnar alla nödvändiga tillstånd, bl.a. alkoholserveringstillstånd
n uppfyller angivna myndighetsvillkor.
Detta kostar 50 euro för varje påbörjad timme. (ms)