DELA

Kurser i självförsvar utreds

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen vill att skolnämnden, som tidigare sagt nej till att ordna kurser i självförsvar inom grundskolans ram, ska ta en grundligare titt på frågan och återremitterade ärendet.
Bakgrunden finns i en motion som fullmäktigeledamoten Britt Lundberg (C) med flera lämnat in till fullmäktige och där avsikten var att erbjuda kurser i självförsvar främst till tonårsflickor. Stadsstyrelsen beslöt att ärendet ska utredas med fokus på det sexualiserade våldet som riktar sig främst mot flickor. (ao)