DELA

Kurs i hållbar miljö för lärare

Agenda 21-kontoret på Åland arrangerar en utbildningsdag för lärare den 23 november. Man lär ut aktivt lärande och simulering för lärare och andra som jobbar med barn och ungdomar i olika sammanhang.
Utbildare är Michael Deubler och Charlotta Ekman från nätverket Simnet, som ordnar kurser i hur man kan använda aktivt lärande och simulering för undervisa om frågor som rör hållbar utveckling, globala frågor, jämställdhet, demokrati och solidaritet, skriver Agenda 21 i ett pressmeddelande.
Tanken är att deltagarna bland annat ska fördjupa sig i FN:s milleniemål.
– Olika perspektiv på vår livsstil belyses, bland annat hur vår produktion och konsumtion påverkar livsvillkoren för nu levande och kommande generationer, säger Agenda 21.
Utbildningsdagen är en del av det miljöprojektet Knuff, kommunala nyckeltal och utbildning för framtiden. (mt)