DELA

Kurs för unga med ohälsa

Nu är det dags att söka rehabiliteringskurs för unga 16-30 åringar med psykisk ohälsa, finansierad av Folkpensionsanstalten. Kursplatsen är Härmä Spa. Kursen är processinriktad och genomförs i tre delar under året, med start den 20 april.
Målgrupp är unga personer med lindrig/medelsvår depression, panik– och ångeststörningar.
Ansökan till kursen sker snarast möjligt till FPA, med ifylld ansökningsblankett samt bifogat B-läkarutlåtande, snarast möjligt.
Under kurstiden berättigas du till rehabiliteringspenning, samt resekostnadsersättning enligt FPA;s kriterier.
Mer information finns på www.fspc.fi. (ka-f)