DELA

Kurre i Jurmo har flyttat till Karis

Kurt Holmberg, också känd som Kurre i Jurmo, har flyttat till Karis i Nyland.
Det gjorde han för att kunna lämna in en rättelseyrkan för att rädda det nedläggningshotade bb:t i Ekenäs.
Han betalade själv juristkostnaden för sin rättelseyrkan.
– Och juristen sade att han lyfter på hatten för den som flyttar från sin hemkommun för en sån här sak.
Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beslöt för en månad sedan att stänga bb-avdelningen. I fredags hade 49 rättelseyrkanden lämnats in, från Raseborg, Ingå, Hangö, Finlands barnmorskeförbund och barnmorskeföreningen i Nyland, och från många privatpersoner.
Ärendet kan tas upp till behandling på styrelsens möte den 7 december. (pd)