DELA

Stöd till småbutiker

Vårdö Närbutik Ab får 1 530 euro i stöd av landskapsregeringen för investering i kylutrustning, och Sottunga Andelshandel får 1 050 euro för samma ändamål.
Detta trots att summorna underskrider minimibeloppet 2 000 euro för bidrag som kan beviljas ett företag.
– Konstaterades att sökanden i övrigt uppfyller förutsättningarna för stöd och att stödet kan bedömas som erforderlig för den löpande verksamheten, skriver landskapet i sitt beslut i båda fallen. (hh)