DELA

Kumlingeväg förbättras

Under året påbörjas arbetet med att förbättra landsväg 800 på Kumlinge. Det svarar landskapsregeringen med anledning av en skrivelse från transportbolag och chaufförer. Inledningsvis är det sträckan Dössängs vägskäl och fram till kyrkans vägskäl som ska putsas upp.
Lumparlands kommun får däremot avslag på sin anhållan om att anlägga övergångsställen på landsvägarna 3 och 370 vid Svinö vägskäl.
Beslutet motiveras med att landskapsregeringen inte längre anlägger övergångsställen på vägar där hastigheten är högre än 50 kilometer i timmen. (ak)