DELA

Kumlingestyre vill behålla skatten

Kommunstyrelsen föreslår att inkomstskatten för år 2010 bibehålls på 18,5 procent. Man föreslår också oförändrad fastighetsskatt, det vill säga 0 procent för stadigvarande boende, 0,40 procent i allmän fastighetsskatt och 0,90 procent för andra fastigheter.
Ärendet ska ännu behandlas av fullmäktige. (ns)