DELA

Kumlinges budget godkändes

KUMLINGE. Fullmäktige godkände kommunstyrelsens budgetförslag för 2007 utan några större ändringar.
På budgetmötet, den 7 december, diskuterade och betonade dock fullmäktige att noggranna helhetsplaneringar alltid bör göras inför kommande investeringar. På så sätt kunde projekt, där det är möjligt, kombineras och kostnaderna minskas.
– Nästa år ska till exempel planeringen av ett avloppsnät i Kumlinge by påbörjas. Där kunde nedläggningen av avloppsrör kombineras med nedläggning av rör till fjärrvärme, som eventuellt också är på gång, säger kommundirektör Jim Eriksson.
Avloppsnätet och eventuell fjärrvärme kommer dock att förverkligas tidigast åren 2008-2009. Nästa års stora investering, 285.000 euro, är förverkligandet av ett fibernät tillsammans med Brändö, samt en renovering av fiskehamnspiren.
Gällande hamnen är dock finansieringsbidrag från landskapet avgörande och kommunen har ännu inte fått svar på sin ansökan.
Nästa års budget i Kumlinge kommun visar, som Nya Åland redan berättat, ett slutresultat på minus 61.000 euro. Den största minskningen av intäkter märks i minskade landskapsandelar, 80.000 euro mindre år 2007 jämfört med 2006. (ab)