DELA

Kumlingebutik söker borgen

KUMLINGE. På torsdag ska kommunfullmäktige ta ställning till ett förslag från Kumlinge Andelshandel om en borgen på 53 000 euro, som butiken sökt.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen borgar för ett lån på 10 000 euro, eller maximalt 25 000 euro om butiken kan få ihop nytt andelskapital.
Butiken har ekonomiska svårigheter och har stora skulder till leverantörer. (ka-f)