DELA

Kumlinge köpte fastighetsaktier

KUMLINGE. Kommunfullmäktige beslöt på sitt senaste möte att utöka sitt aktieinnehav i Fastighetsbolaget Småtalls. Kommunen äger i nuläget 43,6 procent av aktierna.
Säljaren är en privatperson som köpte aktier i bolaget när de första huset byggdes i medlet av 1980-talet och är den enda kvarvarande privatpersonen som äger aktier i bolaget. Förutom kommunen äger också Ålandsbanken och Ömsen aktier i bolaget.
I och med en pågående nyemission blir också Andelsbanken ägare i bolaget. Kommunens aktieinnehav uppgår efter köpet och den pågående nyemissionen till 49,85 procent. (ns)