DELA

Kumlinge får Paf-pengar för renovering

Landskapsregeringen har beviljat Kumlinge kommun ett bidrag av penningautomatmedel och ett lån för renovering av daghemmet och servicehemmet Annagården.
Renoveringsprojekten beräknas kosta totalt 1,5 miljoner euro och 334 000 av dem ska gå till energieffektiverande åtgärder på Annagården. Bland annat ska man övergå från direktel till vattenburen jordvärme, luftåtervinning och tilläggsisolering.
Landskapet beviljade kommunen ett bidrag om 17,5 procent av kostnaderna, men högst 220 000 euro för energisparande åtgärder. Kumlinge får också ett lån på 50 procent av renoveringskostnaderna, max 750 000 euro. Lånetiden är på 15 år. (mw-w)