DELA

Kumlinge-budget klubbades

KUMLINGE. Budgeten för år 2011 godkändes av kommunfullmäktige med några mindre förändringar. Bland annat tillkom ett anslag på 4.000 euro för en gång- och cykelstig mellan Sjölunds gårdsmuseum och Mattsbodal i Kumlinge by.
– Det är en enklare väg som finns som nu ska ställas i ordning, säger kommundirektör Jim Eriksson. Det är till viss del en turismsatsning.
Det innebär att driftsbudgetens resultat ändras från plus 32.000 till 28.000. (ns)