DELA

Kumlinge behåller skattöret

När fullmäktige samlades senast uppstod en hel del diskussion kring de olika alternativen till utbyggnaden av avloppsnätet. Frågan bordlades för vidare utredningar. Nya Åland återkommer inom kort och berättar om planerna på avloppsnätet.
Skattöret bibehålls på 18,5 procent nästa år. För stadigvarande bostad uppbärs ingen skatt, för fritidsboende är skatten fortsättningsvis 0,9 procent och den så kallade allmänna fastighetsskatten, som bland annat innefattar företagsfastigheter, bibehålls på 0,4 procent.
De stora investeringarna i Kumlinge nästa år blir fibernätsutbyggnaden och avloppsnätsutbyggnaden samt eventuellt en renovering av servicehemmet Annagården. (ka-f)