DELA

Kulturtjänst i Jomala utreds

Kultursekreterartjänsten i Jomala dras inte in ännu. Fullmäktige beslöt i september att tjänsten skall dras in men kommunstyrelsen konstaterar att frågan inte har beretts i enlighet med kommunallagen.
Kommunstyrelsen har därför beslutat att inte verkställa fullmäktiges beslut utan att i stället skicka ärendet till biblioteks- och kulturnämnden för utlåtande.
Fullmäktiges vill dra in tjänsten eftersom kultursekreterarens arbetsuppgifter har minskat bland annat eftersom Bondbröllopet har lagts på is tillsvidare. (tt-s)