DELA

Kulturnämnd återinsatt

KÖKAR. Kommunen ska åter få en skild biblioteks- och kulturnämnd, det beslöt Kökar kommunfullmäktige på sitt senaste möte.
Nämnden, som utsetts för perioden 1 januari 2010-31 december 2011, består av Kerstin Gäddnäs, ordförande, Catrin Finneman, viceordförande, Krister Hellström, Bengt Mattsson och Philip Hällund.
Det var under behandlingen av budget och ekonomiplan 2010-2012 som det framkom att det finns behov av att åter tillsätta en biblioteks- och kulturnämnd på Kökar. Det fanns en sådan nämnd till och med 1 januari 2008, men under de gångna åren har sådana ärendet istället sköts av skolnämnden. (ab)