DELA

Kulturminnen i Jomala inventeras

JOMALA. Alla kulturhistoriskt värdefulla boplatser och byggnader i de centrala delarna av Jomala skall inventeras under våren och sommaren.
Inventeringen görs av landskapets museibyrå på begäran av Jomala kommun och omfattar Dalkarby, Möckelby, Prestgården, Jettböle och Ingby.
– Jomala reviderar delgeneralplanen och har bett oss om hjälp med en kartläggning av kulturminnena, säger överantikvarie Marita Karlsson. (tt-s)