DELA

Kulturchef vill kandidera

Mariehamns stadsstyrelse skall i dag besluta huruvida staden skall delta i Union of the Baltic Cities (UBC) konferens i Pärnu Estland den 27-28 september i år. Konferensen kommer att kretsa kring tre teman: klimatfrågor, kulturfrågor och ungas demokratiseringsprocess. Under konferensen väljs även en ny styrelse för kultursektionen i UBC.
Mariehamns kulturchef Tom Eckerman har anmält intresse för att kandidera i valet. Vissa villkor ställs på de städer som anmäler intresse för posterna i styrelsen, bland annat skall man vara beredd att inrätta ett sekretariat för ändamålet.
Inför torsdagens möte föreslår stadsdirektör Bjarne Pettersson att stadsstyrelsen skall anmäla Eckerman som kandidat för styrelseposten i UBC:s kultursektion. (ml)