DELA

Krog prickas av ÅMHM

Restaurang Nonna Rina får en skriftlig anmärkning av ÅMHM för överträdelse av alkohollagen. ÅMHM konstaterar i sitt beslut att försäljnings- och personalavgifter för kvartal två och tre inte har registrerats inom utsatt tid.

Den 24 november 2017 skickade ÅMHM en förfrågan om de uppgifter som saknades. Restaurangen kompletterade uppgifterna den 28 november. (jo)