DELA

Krock i Jomala

På tisdagsnatten inträffade en mindre kollision mellan två personbilar i Jomala,i korsningen Godbyvägen, Sankt Olofsvägen. En av personbilarna hade haft för avsikt att köra ut på Godbyvägen från Sankt Olofsvägen och observerade inte personbilen som färdades på Godbyvägen. Ingen person skadades och det uppkom endast mindre skador på fordonen vid kollisionen. (hh)