DELA

Kritik mot beslut om Edlagården

Äldrerådet i Mariehamn riktar i en skrivelse skarp kritik mot stadsfullmäktiges beslut att sälja fastigheten Edlagården på öppna marknaden.
Äldrerådet anser sig överkörda och hänvisar till Mariehamns förvaltningstadgar som säger att rådet skall ha möjlighet att påverka i frågor som har betydelse för den äldre befolkningen i staden. I äldreomsorgsplanen, som antogs 2009, lyfts också rådets roll fram som viktig i beslutsprocesser.
I fallet Edlagården har äldrerådet överhuvudtaget inte hörts. I skrivelsen betonar rådet att Edlagården byggdes för att förbättra serviceboendet för de äldre och att det är det enda i sitt slag i Mariehamn.
Rådet kräver nu dels att stadsstyrelsen arbetar för fortsatt serviceboende enligt Edlagårdens modell och också att man ser till att det finns en anställd i staden som kan bevaka frågor som berör äldre och se till att äldrerådet då alltid kopplas in. (tt-s)