DELA

Kris och fred på stadsbiblioteket

Den ekonomiska och sociala krisen i Grekland och hur den påverkar freden i Europa diskuteras fredagen den 1 mars klockan 15 på stadsbiblioteket. Deltar gör EU-parlamentariker Nils Torvalds (Sfp), lantrådet Camilla Gunell (S) och fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.
Nils Torvalds sitter bland annat som medlem i EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, samt rättsliga och inrikes frågor. Torvalds är också ersättare i delegationen för förbindelserna med Afghanistan samt ersättare i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland.
Lokal arrangör för seminariet är Ålands fredsinstitut. (ar)