DELA

Krav på nya golfbanan

Närheten till ett gravfält och en husgrund av okänd ålder gör att landskapets kulturbyrå vill göra en vidare undersökning av marken innan Ålands golfklubb kan förverkliga planerna på att bygga ut Slottsbanan i Kastelholm i Sund. Det framhåller kulturbyrån i en antikvarisk bedömning av projektet.

Kulturbyrån vill också att banan planeras utgående från utsikten från slottet, bland annat genom att bevara vissa träd.

– Vidare utgörs området idag av gammal hävdad odlings och betesmark, och vår åsikt är att golfbanans nya hål 15, anpassas i största möjliga mån efter jordbrukslandskapet och den naturliga topografin, säger vikarierande överantikvarie Tim Schröder. (tt-s)