DELA

Krav på hiss står fast

Stadsstyrelsen står fast vid sitt krav att det måste installeras hiss i huset på Askuddsvägen 21 om det byggs på till fyra våningar.
Bostadsbolaget har ansökt om dispens med motiveringen att det inte finns rum för hiss utan att det inkräktar på lägenheterna i huset. Man har också i två omgångar lyckats få Ålands förvaltningsdomstol att upphäva stadsstyrelsens beslut att inte ge dispens.
Nu säger stadsstyrelsen nej för tredje gången. Man hänvisar till att kravet på hiss har införts för att gamla och rörelsehindrade skall kunna ta sig till och från bostaden. Olägenheterna för bostadsbolaget att installera en hiss om man vill bygga en fjärde våning är enligt stadsstyrelsen inte så stora att man kan prioritera det framom tillgängligheten till lägenheterna. (ht)