DELA

Kraftnätsbolag får köra över biotoper

Landskapsregeringen säger ja till Kraftnäts Ålands anhållan om att få köra över tre särskilt skyddsvärda biotoper i Eckerö Storby.
Körvägen går längs en ellinje där det kan uppstå situationer när man måste komma fram till stolparna och linjen med fordon. Landskapet beviljar tillståndet för ett fem meter brett körspår som Kraftnät Åland ska fastslå i år tillsammans med markägarna och miljöbyrån. Vägen ska om möjligt markeras i terrängen.
Kraftnät Åland har 2003 och 2013 kört över samma biotoper utan tillstånd. Bolagets utredning om hur de körningarna påverkat marken bifogades till anhållan:
– Tillrinningsområdet för mossarna är stort och även om vattenflödet skulle påverkas delvis av hjulspåren återstår största delen av tillrinningsområden opåverkade. (pd)